Username: Password:
  Vergeten? - Account aanmaken
Zoek in de site:
 
Zoek in het handboek:  

Nieuwsbericht inzien

Voetwassing (Johannes 13: 1- 20)

Bij de preek van zondagochtend 01 oktober 2017

Johannes 13 moet je proeven. Op je in laten werken. Wat gebeurt daar? De knielende Jezus leert ons nederigheid. Het is DE grondhouding voor elk pastoraal gesprek. De basis voor ons samenleven als  gemeente : voor gemeenteleden, ambtsdragers en pastoraal werkers. Weet je door God geroepen. Weet je afhankelijk van Hem. Wees je allemaal bewust van je dienende functie.

Het is ongehoord wat Jezus doet. God gaat in Christus op zijn knieen voor mensen. Dit vind je in geen enkele andere godsdienst. U leest dit niet van Allah, Mohammed of Boeddha. Jezus gaat zijn dood tegemoet. Hij neemt het lijden bewust op zich. Om zijn gemeente te verlossen uit de greep van satan.  Judas broedt zijn satanische plan uit. Hij is vervuld van de boze. Jezus laat zich verraden, arresteren en kruisigen. Bewust. Zo wil Hij het. Had Jezus dit niet gedaan dan stond er geen avondmaalstafel in ons midden. Jezus doodt Judas niet, maar laat alles gebeuren. Het was ‘nacht’, zo sluit de perikoop af (vers 30). Alleen zo is er vrede. In die vrede mag ieder die gelooft delen!

Jezus ziet die vieze voeten van zijn leerlingen in die open sandalen. Vuiligheid lag op straat, afval, stof, uitwerpselen van dieren. En dan knielt Jezus. Alles staat klaar: een kom water, een linnen doek om de voeten af te drogen. Het enige wat ontbreekt is een slaaf om dit vieze werkje op te knappen. Wie van de 12 zal zich aanmelden? Maar het bleef stil. Er gebeurde niets. Ze eten wat, ze praten wat en de tijd verstrijkt. DAN staat Jezus op. Hij knielt bij de eerste leerling, wast de voeten en droogt ze af. Dan volgt nummer 2, en 3 en 4 enz. Dit is ongekend. Groot is de verontwaardiging bij Petrus. Hij protesteert. Hier klopt niets van. Hij is boos op zijn vrienden. Boos ook op Jezus. Dat doe je toch niet, met zo’n status.. de Koning van het komende koninkrijk… Waarom gaf Jezus geen opdracht aan Tomas of Johannes om dit werkje te doen? Petrus trekt zijn vieze voeten terug, weg van Jezus.. Maar Jezus zegt: ‘Nu begrijp je het niet, later wel..’ Jezus kruipt over de vloer. Petrus verzet zich tegen deze vernedering van Jezus. Hij wil een heiland waar hij eer mee in kan leggen. Een krachtpatser. En NIET een die dient. Hij die ooit de rotsmassieven maakte, de bergen, de Mount Everest, de Mont Blanc..Hij maakt vieze voeten schoon. Hij legt zijn bovenkleed af. En legt straks zijn leven af. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te DIENEN. Alle menselijke hoogmoed breekt hier stuk, alle streberei en pronkzucht. En als Petrus zich blijft verzetten, staat hij zelfs buiten Jezus. Dan is het over en uit tussen Jezus en Petrus. Zonder voetwassing, vernedering en kruisiging is er geen toekomst, samen met de Heer. Daar schrikt Petrus van en biedt dan impulsief zijn hele lichaam aan. Hij gaat overstag en laat zich bedienen door Jezus.. Jezus neemt ook het vuil bij Petrus weg.

De Heiland geeft ons een voorbeeld, een les. Niet om Jezus letterlijk na te volgen. Hij leert ons een pastorale/ herderlijke houding: dienstbaarheid, dienende nederigheid. Het is HET geheim van alle gemeenteopbouw. Jezus houdt ook ons dit voorbeeld voor. Door de Heilige Geest is deze houding ook mogelijk! Als de Meester al zo deed, hoeveel te meer past deze houding dan zijn knechten. Een slaaf staat niet boven zijn Heer.. Werk voor de kerk staat niet bij ieder in hoog aanzien. Individualisme wint het nogal eens van gemeenschapszin. Jezus’ voorbeeld houdt ons scherp. Het geestelijk huis dat God bouwt (zijn kerk) is nog niet af. Het staat in de steigers. Hoe bouwen wij, hoe bouw jij?

De weg van het koninkrijk is een weg van navolging. Wie Jezus wil volgen, moet zichzelf vergeten/verloochenen,  zijn kruis dragen en gaan de weg van strijd, lijden en vernedering.  Wie de grootste wil zijn is geroepen tot het dienen van de naaste in nederigheid (zie: Marcus 8: 31- 10: 45). Deze navolging kan betekenen het afkappen van je hand of het uitrukken van je oog of het  afzien van een echtscheiding, zo leert Jezus. Wie zijn leven verliest omwille van Christus en het evangelie zal het  behouden!

Voor een eventuele preekbespreking:

-          Hoe komt de voetwassing door Jezus bij jou binnen?

-          We zongen: ‘Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer..’ (Lied 299:3). Heb je verdriet over hen die onlangs bij onze gemeente weggingen?

-          Hoe kun je hen die ons onlangs verlieten toch nog bereiken?

-          Jezus’ navolgen betekent je kruis dragen en gaan de weg van lijden, strijd en vernedering. Herken je daar iets van in je leven?

-          Wat betekent in jouw persoonlijk leven het afkappen van je hand en het uitrukken van je oog?

-          Hoe wil jij je in het komende seizoen gaan inzetten voor de gemeente van Hoogland?

-          Hoe kun je hen die wat aan de rand van de kerk leven alsnog bereiken?

 

Huisbezoekthema voor het seizoen 2017- 2018 is: DIENEND LEVEN.

 

Zie ook: 1 Kor. 12: 21, 1 Kor. 13: 1- 7, Filipp. 2: 2- 5, Openb. 2: 4,5 en HC Zondag 21, vr/antw. 55.

 

Jan Blok (mjcblok@ziggo.nl)

 
Zondag 1 oktober 2017 16:57 | 192 | Hans Bolt | Categorie: Gemeente | Link
Kerkdiensten
Agenda
deze week